2

Τροπή #2 από τον Λάμπρο – Sacco & Vancetti αφιέρωμα & τραγούδια από αγώνες για αγώνες

Τροπή (η)(ουσ.)(απο το ρήμα τρέπω*)= μετατροπή, αλλαγή , μεταβολή:»η τροπή των πραγμάτων» || κατεύθυνση:»πήρε άλλη…