Τροπή

Τροπή…

(η)(ουσ.)(απο το ρήμα τρέπω*)= μετατροπή, αλλαγή , μεταβολή:”η τροπή των πραγμάτων” || κατεύθυνση:”πήρε άλλη τροπή” || πληθ.”τροπές ηλίου”, τα ηλιοστάσια || μτφ. τροποποίηση *τρέπω(ρ.μτβ.αόρ.έτρεψα,τράπηκα)= δίνω τροπή, στρέφω, γυρίζω πρός, διευθύνω προς || μετατρέπω, αλλάζω || αμτβ. κατευθύνομαι || φρ.”τρέπω σε φυγή”=κατανικώ

Αναμνήσεις μιας ζωής MiniDisc edition #1 850 768 KPaX Radio

Αναμνήσεις μιας ζωής MiniDisc edition #1

Τροπή #3 απο τον Λάμπρο – ένα σημείωμα φίλου “απο την πατρίδα αγάπη μου προτιμώ τα τριαντάφυλλα” 514 290 KPaX Radio

Τροπή #3 απο τον Λάμπρο – ένα σημείωμα φίλου “απο την πατρίδα αγάπη μου προτιμώ τα τριαντάφυλλα”

Τροπή #2 από τον Λάμπρο – Sacco & Vanzetti αφιέρωμα & τραγούδια από αγώνες για αγώνες 640 487 KPaX Radio

Τροπή #2 από τον Λάμπρο – Sacco & Vanzetti αφιέρωμα & τραγούδια από αγώνες για αγώνες