Μηχανή #45 Σουρής ο σατιρικός

Μηχανή #45 Σουρής ο σατιρικός

Μηχανή #45 Σουρής ο σατιρικός 300 300 KPaX Radio

Μπορείς να είσαι έμπορος, χωρίς λεπτό να κλέβεις;
μπορείς να δώσεις χρήματα και τόκο να μην πάρεις;
μπορείς σε ζήτημα παρά το δίκιο να γυρεύεις;
θέλεις δεν θέλεις, γίνεσαι ολίγο κατεργάρης.
Έτσι κι αυτοί, αν κάμποσα πουγγιά δεν ελαφρύνουν,
πρέπει ν΄ αλλάξουνε δουλειά, ή ποιηταί να γίνουν.

διορισμοί
φοιτητικές διαδηλώσεις
κουβέρνο κι αστυνομία
στο σύμπαν του Γεώργιου Σουρή
στη μηχανή #45