την ώρα που οι άλλοι ανακάλυπταν το κρέας

Μηχανή #43 ωδή στη χοληστερίνη

Κι ο Κάλβος είχε. με αφορμή μια ωδή στη χοληστερίνη η μηχανή #43 κάνει ένα…