Πρώην Πισίνα Ξενία

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡ@Χ για τις συνελεύσεις μας λογω κορωνοϊού

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡ@Χ για τις συνελεύσεις μας λόγω κορωνοϊού: Η συνέλευση του ΚΡαΧ αυτή την…