Νίκος Εγγονόπουλος

Μηχανή #26 αλυσίδες

αγωνιστική αλυσίδα; φαύλος κύκλος; μανόμετρο; βαρούλκο; αντένα; Η μηχανή #26 ξεθάβει τις αλυσίδες γνωστών ποιημάτων…