εικαστική πράξη

Μηχανή #41 εφήμερη έκθεση

η μηχανή # 41 παρουσιάζει το ηχητικό υλικό μιας πράξης πολιτικής και εικαστικής μιας “εφήμερης…