Αντιπληροφόρησης

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #43 (27/4/2020)

43o (Τεσσαρακοστό Τρίτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Μεταδόθηκε στις 27 Απριλίου…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #42 (26/4/2020)

42o (Τεσσαρακοστό Δεύτερο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Κυριακάτικο δελτίο με προσωπικά…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #41 (25/4/2020)

41o (Τεσσαρακοστό Πρώτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Σαββατιάτικο δελτίο με προσωπικά…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #39 (23/4/2020)

39o (Τριακοστό Ένατο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Μεταδόθηκε στις 23 Απριλίου…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #38 (22/4/2020)

38o (Τριακοστό Όγδοο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Μεταδόθηκε στις 22 Απριλίου…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #37 (21/4/2020)

37o (Τριακοστό Έβδομο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Μεταδόθηκε στις 21 Απριλίου 2020,…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #36 (20/4/2020)

36o (Τριακοστό Έκτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων). Μεταδόθηκε στις 20 Απριλίου…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #35 (19/4/2020)

35o (Τριακοστό Πέμπτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων) .  Όπως κάθε Σαββατοκύριακο…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #34 (18/4/2020)

34o (Τριακοστό Τέταρτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων) .  Όπως κάθε Σαββατοκύριακο…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #33 (17/4/2020)

33o (Τριακοστό Τρίτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων) . Μεταδόθηκε στις 17 Απριλίου…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #32 (16/4/2020)

32o (Τριακοστό Δεύτερο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων) . Μεταδόθηκε στις 16…

Δελτίο Αντιπληροφόρησης του ΚΡαΧ #31 (15/4/2020)

31o (Τριακοστό Πρώτο) Δελτίο Αντιπληροφόρησης από το Κ.Ρα.Χ. (Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων) . Μεταδόθηκε στις 15…