Μηχανή #128 σπαρκλς

Μηχανή #128 σπαρκλς

Μηχανή #128 σπαρκλς 600 600 KPaX Radio

Ένα της ποίησης
άλλο της ποίησης
τρίτο της ποίησης…

κόβουμε τη βασιλόπιτα της μηχανής
με φίλους και συμπαραγωγούς του ΚΡαΧ
σε μια εκπομπή γεμάτη
σ π α ρ κ λ ς!!!

φωνές πολλές
και ποίηση
ευχή
μηχανή #128

Σίγουρα είναι η απουσία
τόσο όμορφη.

Ανθρώπου ή ζώου, το χιόνι
θα πέσει και θα καλύψει
τα ίχνη της.

Ίσως κάθε λέξη
να είναι μια πατημασιά που τη γεμίζει
το χιόνι.

Ήμουν εδώ, που σημαίνει
Εξαφανίζομαι.

Άλισον Μπένις Γουάιτ