Μηχανή #117 Μαφάλντα circus

Μηχανή #117 Μαφάλντα circus

Μηχανή #117 Μαφάλντα circus 600 600 KPaX Radio

Από ποια μεριά χρειάζεται σπρώξιμο για να πάει μπροστά αυτός ο κόσμος;

Μαφάλντα
and a Rock and Roll Circus
μηχανή #117
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων