Δελτίο Αντιπληροφόρησης

69ο δελτίο αντιπληροφόρησης (με τον μπαλτά) 342 486 KPaX Radio

69ο δελτίο αντιπληροφόρησης (με τον μπαλτά)

69ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε το Σάββατο 11/09/2021 στις 19:00 και…

Μπαλτοδελτίο #67 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #67 από το ΚΡαΧ

67ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευη 06/08/21 στις 19:30. Περιέχει:…

Μπαλτοδελτίο #66 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #66 από το ΚΡαΧ

66ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευη 30/07/21 στις 19:30. Περιέχει:…

Μπαλτοδελτίο #65 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #65 από το ΚΡαΧ

65ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευη 23/07/21 στις 19:30. Περιέχει:…

Μπαλτοδελτίο #64 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #64 από το ΚΡαΧ

64ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευη 16/07/21 στις 19:30. Περιέχει:…

Μπαλτοδελτίο #62 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #62 από το ΚΡαΧ

62ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευη 18/06/21 στις 19:30. Περιέχει:…

Μπαλτοδελτίο #61 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #61 από το ΚΡαΧ

61ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε το Σάββατο 12/06/21 στις 19:30 -Μια…

Μπαλτοδελτίο #59 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #59 από το ΚΡαΧ

59ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 21/05/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #58 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #58 από το ΚΡαΧ

58ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 14/05/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #57 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #57 από το ΚΡαΧ

57ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 23/04/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #56 από το ΚΡαΧ 342 486 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #56 από το ΚΡαΧ

56ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το ΚΡαΧ. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 16/04/2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #55 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #55 από το ΚΡαΧ

55ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 09/04/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #54 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #54 από το ΚΡαΧ

54ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 02/04/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #53 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #53 από το ΚΡαΧ

53ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 26/03/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #52 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #52 από το ΚΡαΧ

52ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 19/03/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #51 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #51 από το ΚΡαΧ

51ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 12/03/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #50 από το ΚΡαΧ 342 486 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #50 από το ΚΡαΧ

50ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 05/03/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #49 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #49 από το ΚΡαΧ

49ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 26/02/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #48 από το ΚΡαΧ 3000 2500 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #48 από το ΚΡαΧ

48ο δελτίο αντιπληροφόρησης από το Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων. Μεταδόθηκε την Παρασκευή 19/02/2021 στις 19:30 Το…

Μπαλτοδελτίο #47 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #47 από το ΚΡαΧ

47o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 12-02-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #46 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #46 από το ΚΡαΧ

46o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 05-02-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #45 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #45 από το ΚΡαΧ

45o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 29-01-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #44 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #44 από το ΚΡαΧ

44o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 22-01-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #43 από το ΚΡαΧ 1000 1000 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #43 από το ΚΡαΧ

43o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 15-01-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #42 από το ΚΡαΧ 3000 2500 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #42 από το ΚΡαΧ

42o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 08-01-2021 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #41 από το ΚΡαΧ 1024 1022 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #41 από το ΚΡαΧ

41o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 25/12/2020 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #40 από το ΚΡαΧ 3000 2500 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #40 από το ΚΡαΧ

40o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 18/12/2020 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #39 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #39 από το ΚΡαΧ

39o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 11/12/2020 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #38 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #38 από το ΚΡαΧ

38o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 04/12/2020 στις 19:30. Μπορείτε να το…

Μπαλτοδελτίο #37 από το ΚΡαΧ 1250 1247 KPaX Radio

Μπαλτοδελτίο #37 από το ΚΡαΧ

37o δελτίο αντιπληροφόρησης του Κοινωνικού Ραδιοφώνου Χανίων. Μεταδόθηκε την 27/11/2020 στις 19:30. Μπορείτε να το…