Μηχανή #2 Φλεγόμενη

Μηχανή #2 Φλεγόμενη

Μηχανή #2 Φλεγόμενη 300 300 KPaX Radio

φλογισμένα
τοπία
πρόσωπα
αστέρια
φιλιά
φλογισμένες φωνές
κι ο αέρας φλογισμένος κι αυτός
αλλά και μια
‘Φωτιά ωραία φωτιά’ που μας καίει
και μας λέει τη ζωή
γιατί

‘Εμείς τη λέμε τη ζωή την πιάνουμε απ’ τα χέρια’
(Οδυσσέας Ελύτης)