Μηχανή #157 μικροί γαλαξίες

Μηχανή #157 μικροί γαλαξίες

Μηχανή #157 μικροί γαλαξίες 780 780 KPaX Radio

το άπειρο
δυο μηδενικά που φιλιούνται
και δυὸ δισεκατομμύρια μικροὶ γαλαξίες
στη μηχανή #157
συμπαντικά
ένα βράδυ στις 21.00
του ανθρώπινου χρόνου
εδώ στη Γη
στο Κοινωνικό
Ραδιόφωνο
Χανίων

Ἀλλὰ ἐμεῖς πηγαίναμε χωρὶς νὰ μᾶς ἐμποδίζει κανεὶς
Νὰ σκορπᾶμε καὶ νὰ παίρνουμε χαρὰ
Ἀπὸ τοὺς βράχους ὡς τὰ βουνὰ μᾶς ὁδηγοῦσε ὁ Γαλαξίας
Γ. Σαραντάρης

Τ᾿ ἄστρα τὸ βλέπουνε, ὅτι:
δυὸ δισεκατομμύρια μικροὶ γαλαξίες καὶ πλέον
κατοικοῦμε τὴ γῆ.
Ν. Βρεττάκος