Μηχανή #121 το νερό νεράκι

Μηχανή #121 το νερό νεράκι

Μηχανή #121 το νερό νεράκι 600 600 KPaX Radio

νερό που τρυπάει την πέτρα
νερό που μαθαίνεται απ’ τη δίψα
και νερό που κηλαϊδιστά φλιφλίζει

μηχανή #121
και το νερό νεράκι
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων

Ἄν συχνά σοῦ μιλῶ
γιά ἕνα φύλλο, γιά μιά
σταγόνα νεροῦ ἤ γιά ἕνα αγριολούλουδο,
εἶναι γιατί, κοιτώντας τόν κόσμο,
θαρρῶ πώς ἐγώ δέν κατόρθωσα ἀκόμη
νά γράψω ἕνα ποίημα.
Ν. Βρεττάκος