Για την Τόνι Μόρρισον

Για την Τόνι Μόρρισον

Για την Τόνι Μόρρισον 300 300 KPaX Radio

blues
negro spirituals
και το υπέροχο λογοτεχνικό τραγούδι της Τόνι Μόρρισον (1931-2019)

«Πεθαίνουμε.
Αυτό μπορεί να είναι το νόημα της ζωής.
Αλλά γεννάμε λέξεις.
Αυτό μπορεί να είναι το μέτρο της ζωής μας…».