Μηχανή #56 οι φάλαινες της ηπείρου

Μηχανή #56 οι φάλαινες της ηπείρου

Μηχανή #56 οι φάλαινες της ηπείρου 300 300 KPaX Radio

η μηχανή #56
συναντά τις φάλαινες της ηπείρου

τι γίνεται όταν χάνεται το κοινωνικό δίχτυ προστασίας;
τι γίνεται όταν μένει κανείς εντελώς μόνος;
και, τελικά,
τι ήταν οι φάλαινες πριν γίνουν φάλαινες;