Μηχανή #54 να σφάξουμε την πραγματικότητα μαζί

Μηχανή #54 να σφάξουμε την πραγματικότητα μαζί

Μηχανή #54 να σφάξουμε την πραγματικότητα μαζί 300 300 KPaX Radio

Ακονίστε και εσείς τα όνειρά σας να ‘σφάξουμε’ την πραγματικότητα μαζί .

η μηχανή #54
ξαγρυπνά με το όνειρο
μαθητών Λυκείου στα Χανιά