Μηχανή #52 unplugged μικρό εγκώμιο στην αμφιβολία

Μηχανή #52 unplugged μικρό εγκώμιο στην αμφιβολία

Μηχανή #52 unplugged μικρό εγκώμιο στην αμφιβολία 834 648 KPaX Radio

πρωί μιας Παρασκευής του Οκτώβρη
live Μηχανή #52
unplugged
45λεπτά με την Ευδοκία
κι ένα μικρό
εγκώμιο στην αμφιβολία
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων