Μηχανή #119 τζιτζικομπητ

Μηχανή #119 τζιτζικομπητ

Μηχανή #119 τζιτζικομπητ 600 600 KPaX Radio

Love in a hopeless place –
πρώτο τζιτζικομπητ
του Αυγούστου!

μηχανή #119
στο Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων

αχ βαχ
και τζι τζι τζι