Αυτοσχεδιασμός #4

Αυτοσχεδιασμός #4

Αυτοσχεδιασμός #4 600 600 KPaX Radio

Καινούργιο υλικό για την πειραματική ζώνη σήμερα στις 10.30 το βράδυ με καινούργιο σποτάκι από Ηχοτρόπιο και Μ. Κριτσωτάκη. Με αποσπάσματα από το διήγημα του Γιάννη Ηλιάκη “καλοκαίρι”,αυτοσχεδιασμοί του Κ. Θαλερού, Φουκό δίπλα στην θάλασσα και μοντάζ της m-Aria.Μην το χάσετε !kpaxradio.live