Σποτ – Συσσίτια της Σπλάντζιας

Σποτ – Συσσίτια της Σπλάντζιας

Σποτ – Συσσίτια της Σπλάντζιας 1667 1667 KPaX Radio

Προωθητικό σποτ για τα Συσσίτια της Σπλάντζιας στα Χανιά.