Σποτ – Μικρό Λεξικό για Μεγάλες Λέξεις

Σποτ – Μικρό Λεξικό για Μεγάλες Λέξεις

Σποτ – Μικρό Λεξικό για Μεγάλες Λέξεις 1250 1249 KPaX Radio

Το παραπάνω κείμενο διαβάστηκε σε παρέμβαση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις 18/12/2019 και τροποποιήθηκε για να γίνει σποτ του ΚΡαΧ Radio και να δημοσιευθεί στον παρόντα τόμο.