Αυτοσχεδιασμός #9

Αυτοσχεδιασμός #9

Αυτοσχεδιασμός #9 600 600 KPaX Radio

Διανύοντας την εβδομάδα των παθών θα βυθιστούμε και εμείς σήμερα, στην πειραματική ζώνη, σε μουσική κατάνυξη κάτω από ήχους και αυτοσχεδιασμούς.
Μην την χάσετε αν θέλετε να σωθεί η ψυχή σας!
Καλή Επ-ανάσταση!