25-3-20 έλλειψη-οι λέξεις ταξιδεύουν

Η έλλειψη ως κινητήριος δύναμη

25-3-20 έλλειψη-οι λέξεις ταξιδεύουν

25-3-20 έλλειψη-οι λέξεις ταξιδεύουν 257 196 KPaX Radio


Η έλλειψη ως κινητήριος δύναμη ,μία συζήτηση με την Άννα Χαχοπούλου . Κι αν αυτό που μας λείπει μας κινητοποιούσε;